Алкоголізм та соматичні порушення

Алкоголізм викликає багато соматичних хвороб. Тому з початку лікування потрібно зробити загальне обстеження організму. Обов’язковими є обстеження: флюорографія , аналіз крові на RW, австралійський антиген, ВІЛ. В цей час надається інформація про характер лікування, його необхідну етапність та дотримання хворим цих правил, права хворого під час лікування . На початку лікування має проводиться консультація хворого з метою уточнення мотивації лікування, консультація членів родини з метою виявлення співзалежності та плануванням на майбутнє під час лікування тактики проведення індивідуальної , групової та сімейної психотерапії. А при необхідності, проведення корекційної психотерапії членам родини.
В перші 3 доби лікування хворий має пройти обов’язкове обстеження: загальний аналіз крові, аналіз крові на біохімічне обстеження, кров на цукор, аналіз крові на RW, мазок з ротоглотки на дифтерію. Аналізи повторюються при наявності показань.
Здійснюється обов’язкові консультації терапевта та невропатолога. За потребою вузьких спеціалістів: окуліст , отолярінголог , стоматолог, кардіолог, хірург. Для жінок обов’язково консультація гінеколога. Найбільш розповсюдженою соматичною патологією, яка спостерігається у таких хворих, є: загострення хронічних бронхітів, запалення легенів, токсичні полінейропатії, токсичні гепатити, електрокардіографічні порушення (міокардіострофії токсичного ґенезу, неповна блокада ніжок пучка Гіса), гострі пульпіти , посттромбофлебитичні синдроми.
Враховуючи токсичну дію на організм хворого психоактивних речовин та наявність у хворих на 3 -5 день діспептичних порушень з першого дня призначається стіл № 5.
Для якісного лікування з самого початку велику увагу має бути приділено лікувально – діагностичній роботі, як основній та невід’ємній роботі лікаря . Варто враховувати та доносити до близьких хворого особливості протікання захворювань не тільки з позиції лікаря психіатра і лікаря нарколога, але й з можливості виникнення соматичних ускладнень на тлі абстинентних порушень. Для хворого та його родичів потрібно проянити чіткі показання та протипоказання лікування з метою найефективнішого використання терапевтичних ресурсів при даній патології. Також потрібно враховувати індивідуальні психологічні особливості хворого, особливості протікання цього виду психіатричної патології. За допомогою діагностичних прийомів потрібно сформувати правильне медикаментозне лікування з можливостями використання широкого спектру медикаментозних препаратів як давно відомих, так і нових представлених на сьогоднішній день на сучасному фармацевтичному просторі.
Також, після того, як минає гострий період у лікуванні, належна увага має бути приділена немедикаментозним видам лікування: індивідуальній, груповій, сімейній психотерапії, реабілітації з поступовою ресоціалізацією хворих.

 

Опубликовано в Статьи

Cтатьи