Альтернативна наркологічна допомога

 Алкоголізм, наркоманія та токсикоманія наносять значну шкоду економіці нашої країни і здоров’ю населення, руйнуючи, насамперед, здоров’я та долю молодих людей.

Алкоголізм, наркоманія та токсикоманія займають одне із провідних місць серед причин передчасноїсмертностінаселення України. Стабільно високий показник смертності населення від зазначених хвороб свідчить про збереження високого рівня загального вживання спиртних напоїв  в Україні.

Розрахунки показують, що зміна вживання спиртних напоїв населенням лише на 1% змінює загальну смертність на 0,5%, що дорівнює 11 тис. чол. Навіть невелике на 5-10% зменшення вживання спиртних напоїв збереже життя 100-200 тис. чол. щорічно. За статистичними даними майже 80% спиртних напоїв в Україні вживаються людьми, які не маютьзалежності від алкоголю.

Проте, переважна більшість (70-90%) травм, отруєнь, нещасних випадків, у тому числі і на транспорті, трапляються часто не лише з тими, хто зловживає спиртними напоями, а зі «здоровими» людьми, які перебувають в стані алкогольного сп’яніння. Установлено, що при наявності  0,05% алкоголя в крові ймовірність дорожно-транспортної пригоди збільшується у 5 раз, а при 1%алкоголя в крові – у 25 разів.

Алкоголізм, наркоманія і незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в усьому світі стимулюють зростання рівня злочинності, насильства і корупції.

Сьогодні в Україні на наркологічному обліку знаходиться близько 116988 осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, та осіб, хворих на наркоманію (248,4 на 100 тисяч населення). Віковий аналіз контингенту зареєстрованих осіб, хворих на алкоголізм і наркоманію, показує, що майже всі вони є особами активного віку, понад 78% мають вік до 30-ти років. Переважна більшість цих осіб вживає наркотичні засоби чи психотропні речовини бiльше 2-х разiв на день. Серед популярних в країнi наркотикiв швидко зростають обсяги вживаного героїну, кокаїну, в тому числi, у виглядi розповсюдженого в свiтi рiзновиду “крек”, iнших так званих “важких” наркотикiв – “екстазi”, метамфетамiнiв та “легких” наркотикiв — каннабiсу (гашишу, анашi тощо). Причому, каннабiс (конопля) набув популярностi в молодiжному середовищі.

Слід зазаначити, що у сфері врегулювання цієї складної соціальної проблеми переважають репресивні  та заборонні  заходи, а не цілеспрямована комплексна профілактика алкоголізму, наркоманії та токсикоманії. Разом з тим, світовий досвід свідчить, що такими заходами боротьби поліпшити алкогольну та наркологічну ситуацию неможливо, оскільки основою мають бути профілактичні заходи, спрямовані на формування у населення, насампред у дітей та молоді, активної життєвої позиції, негативного ставлення до вживання спиртних напоїв і незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних і токсичних речовин.

В той же час, чинні закони України (Основи законодаства України про охорону здоров’я, Закон України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними), що регламентують надання спеціалізованої медичної допомоги наркологічним хворим, в своїх положеннях не містять заходів профілактики алкоголізму, наркоманії та токсикоманії. Окрім того, вони не враховують специфіку наркологічної патології та мають істотні недоліки, які утруднюють можливість застосування їхніх норм на практиці.

Відомо, що в основі наркологічної патології лежать порушення психічної діяльності та нездатність хворого адекватно оцінювати свій психічний стан і поведінку, у тому числі при прийнятті рішення щодо надання наркологічної допомоги. Особи з наркологічною патологією можуть вчиняти дії, що становлять ризик небезпеки для життя і здоров’я цієї особи, або оточуючих. Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб, травм і причин смерті наркологічна патологія включена до спеціального розділу “Психічні розлади та розлади поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин”, який охоплює всі існуючі форми цієї патологіі.

 

 

Опубликовано в Статьи

Cтатьи