Аналіз груп хворих на алкоголізм

Як правило, хворі на алкоголізм звертаються на лікування при відсутності в них абстинентного синдрому. Але бувають і ускладнення. Найчастіші психічні ускладнення це : стійкі порушення сну, поступове ускладнення психотичних проявів абстінентного синдрому, неможливість припинити алкоголізацію або  наркотизацію самостійно, виражені тривожні порушення з ажитацією, наявність психотичних порущень внаслідок вживання психоактивних речовин шизофреноподобних, переважно маєчних, переважно галюцинаторних, переважно поліморфних, переважно з депресивними симптомами, переважно з маніакальними симптомами.

Після огляду хворого та отримання інформації про характер порушень, хворому надається інформація про необхідні попередні обстеження чи консультації інших спеціалістів . Ці дії спрямовані на упередження розвитку наслідків , що можуть виникнути при стані відміни психоактивних речовин, а також упередження та розповсюдженню соціально — небезпечних хвороб (туберкульоз , інфекційні гепатити , СНІД).

Основні групи людей, що хворіють на алкоголізм та наркоманію.

Перше місце серед нозологічних груп складає поєднана патологія порушення особистості та залежність від психоактивних речовин. Спостерігається тенденція підвищення випадків захворювання на цю патологію. Аналіз історій хвороб цих хворих показав, що це хворі, які мають неблагополучну спадковість за психічними розладами (психічні порушення, алкоголізм, наркоманія у близьких родичів), виховання в умовах «кумир в родині», антисоціальне оточення в підлітковому віці, схильність до проведення вільного часу в середовищі, так званої, «золотої молоді».Слід додати, що серед жінок це, як правило, поєднання істеричного розладу особистості з залежністю від психоактивних речовин.

Друге місце серед нозологічних груп складає поєднана патологія невротичних розладів з залежністю від психоактивних речовин. Головним чином це тривожні та депресивні розлади, генералізовані тривожні розлади, панічні напади, соціальні фобії, пост травматичні розлади. Вживання в цих випадках психоактивних речовин носить адаптогенний характер з метою зняття відчуття внутрішньої напруги, тривоги, покращення сну, підвищення настрою. Залежність формується швидко та посилює невротичні порушення. Такі хворі, як правило, звертаються за допомогою, маючи невеликий стаж зловживання психоактивними речовинами.

Третє місце серед нозологічних груп обіймає поєднана патологія органічного ураження ЦНС з залежністю від психоактивних речовин. Ураження ЦНС, як правило, мають змішаний характер – наслідки закритих черепно–мозкових травм, перінатальні та постнатальні енцефалопатії, токсичні енцефалопатії. В більшій частині випадків важко відокремити, що в більшій мірі сприяло формуванню патологічних змін: зловживання психоактивними речовинами або наявність травмуючих факторів. Як правило, такі хворі мають емоційно вольове зниження, що призводить до неконтрольованого вживання різних речовин, які викликають змінення свідомості і тим самим погіршують ще більше психічний стан. Слід додати, що ця нозологічна група найгірше піддається лікуванню. А такі хворі передбачають постійні реабілітаційні заходи, поєднанні з лікуванням. В цій нозологічній групі найбільш представлена соціальна дезадаптація, тому повторні госпіталізації поширені серед цих хворих. Абсолютний показник в цій нозологічній групі за останніх 3 роки є стабільним.

Опубликовано в Статьи

Cтатьи